first fixed slider

Отдадени на по-зелена красота не само за нас

Като водеща световна марка за естествена красота, ние имаме възможността да помогнем за създаването на положително въздействие като лидер по пътя към устойчива красота, която е достъпна за всички.

02 DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE1 JUN23
03 DMI Garnier Green Beauty SOLSO Icon Landing Page Inter May2023

Повече солидарност и приобщаване

Като част от нашите програми за солидарно снабдяване със суровини и партньорство с организацията Plastics For Change, ние подкрепяме 1431 общности. Поехме ангажимент да подкрепим 1500 общности до 2025 г.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Greener Sciences и зелени формули

През 2022 г. нашите формули достигнаха 82% биоразградимост*. 63% от нашите съставки са на биологична основа или са извлечени от минерали, които се срещат в изобилие.
До 2025 г. ще продължим да създаваме нови високоефективни и реномирани продукти за грижа за вашата коса и кожа, формулирани от Green Sciences (Зелени науки), като биотехнологии.
*Съгласно OECD 301 или еквивалентни тестове.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

04 DMI Garnier Green Beauty Greener science icon Landing Page Inter May2023
05 DMI Garnier Green Beauty Recycled vicon Landing Page Inter May2023

Повече опаковки от рециклирани материали и рециклируеми опаковки

Благодарение на използването на рециклирана пластмаса, през 2022 г. спестихме 15 800 тона новопроизведена пластмаса. 83% от нашата PET пластмаса идва от рециклирани материали.
До 2030 г. всички наши продукти ще бъдат направени от 100% рециклирана пластмаса и ще могат да се рециклират, зареждат или използват повторно.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Повече възобновяеми енергийни източници

От 2005 г. нашите заводи и разпределителни центрове намалиха потреблението на вода с 55% и емисиите на CO2 с 82%.
До 2025 г. 100% от нашите индустриални обекти ще използват енергия от възобновяеми източници.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

06 DMI Garnier Green Beauty Renewable icon Landing Page Inter May2023
07 DMI Garnier Green Beauty Cruelty icon Landing Page Inter May2023

Одобрено от Cruelty Free International

Всички продукти на Garnier са официално одобрени по програмата Leaping Bunny на Cruelty Free International - водещата организация, която работи за прекратяване на тестовете върху животни.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Доклад за напредъка в устойчивостта за 2022 г.

За да научите повече за нашите действия, публикувахме четвъртия ни доклад за устойчивост, за да ви предоставим прозрачна информация за нашите бизнес практики.

09 BP MODULE3

Етикетиране за екологично и социално въздействие

Научете за екологичните и социалните въздействия на вашите любими Garnier продукти за грижа за косата, за да можете да правите значително по-устойчив избор.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

first fixed slider
11 DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE11 JUN23

Plastics For Change

От 2020 г. Garnier си партнира с Plastics for Change (Палстмаса за промяна), за да използва пластмасовите отпадъци като ресурс за решаване на социални проблеми, събиране и рециклиране на свързана с океана пластмаса в Индия, като същевременно дава възможност на неофициалните събирачи на отпадъци и техните семейства да подобрят условията си на живот.

Работа за защита на океана от най-големите предизвикателства в днешно време

От 1986 г., чрез организацията с нестопанска цел International Coastal Cleanup®, доброволци са събрали повече от 162 000 метрични тона боклук от плажове и водни пътища по целия свят.

ПОСЕТЕТЕ OCEAN CONSERVANCY

12 DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE12 JUN23
13 DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE13 JUN23

Успяхме!

От 2019 г. Garnier с гордост си партнира с Ocean Conservancy, за да обедини потребителите и служителите по целия свят за запазване на морските екосистеми. Досега 804 участници от целия свят са събрали повече от 60,6 тона отпадъци от плажове и водни пътища по време на Дните за почистване.

ПОСЕТЕТЕ PLASTICS FOR CHANGE

first fixed slider

Повече солидарност и приобщаване

През 2022 г. с нашите действия подкрепихме 1431 общности по света. До 2025 г. 1500 общности ще бъдат част от нашата програма за солидарно снабдяване със суровини.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как Garnier помага на фермерите?

Програмата Solidarity Sourcing създава на хората, които обикновено са изключени от пазара на труда, достъп до работа и устойчив доход. Ние се ангажираме да прилагаме справедливи търговски практики по цялата верига на доставки, като се стремим да подкрепяме и създаваме възможност на фермерите и работниците  да подобрят своите приходи и поминък. Също така предлагаме обучение за подобряване на техните умения в селското стопанство и им предоставяме най-новите знания за биологичното земеделие.


Как Garnier помага на местната икономика?

Улесняваме достъпа до здравни услуги или механизми за защита на благосъстоянието за много от нашите дребни стопани. През 2022 г. нашата програма за солидарно снабдяване със суровини създаде възможност на 1431 общности, изправени пред социални или финансови предизвикателства, да получат или да запазят работа и справедлив доход. Ние също си партнираме с неправителствени организации, за да подкрепим общностите чрез социално отговорно или чрез социално отговорни или „солидарни“ програми за снабдяване по целия свят.

Greener Sciences и по-зелени формули

През 2022 г. 63% от нашите съставки са на биологична основа или произхождат от налични в изобилие минарали, както и от кръгови процеси, а нашите формули достигнаха 82% биоразградимост*. До 2030 г. 95% от съставките ще бъдат на биологична основа и получени от налични в изобилие минерали или от кръгови процеси. *Съгласно OECD 301 или еквивалентни тестове.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво означава устойчиво снабдяване със суровини?

Когато Garnier избира своите доставчици, ние вземаме предвид етичните въпроси, въздействието върху околната среда и социалните фактори. Искаме нашите съставки да се произвеждат и събират по отговорен и устойчив начин. Това включва фермерите, използваната земя, земеделските практики, местните общности и много други аспекти на снабдяването.


Защо устойчивото снабдяване със суровини е важно?

Garnier смята, че устойчивото снабдяване със суровини е важно, защото нашата цел е да гарантираме, че нашите възобновяеми материали ще се регенерират в най-висока степен, подобрявайки биоразнообразието и намалявайки въздействието върху изменението на климата.


Как можем да защитим биоразнообразието?

Чрез програми като нашата Програма за хуманно отношение към пчелите, Garnier набавя по устойчив начин всички свои съставки, извлечени от пчели, чрез мрежа от отговорни пчелари и доставчици. Друг пример е нашият проект Solidarity Sourcing, който беше реализиран през 2019 г. в сътрудничество с Pronatura и MexiAloe. Достигайки до 56 бенефициенти в 4 села през 2022 г., тази програма помогна на семействата да възприемат практики за биологично земеделие, включително инициативи за запазване на биоразнообразието в защитените резервати около техните ферми.


Каква е стратегията на Garnier за устойчиво снабдяване със суровини?

Ние сме напълно ангажирани със защитата на биоразнообразието и планетата, като използваме Зелените науки, за да предложим на нашите потребители същата висока производителност, като същевременно гарантираме, че всеки продукт на Garnier е по-устойчив. Днес 89% от нашите съставки на биологична основа са с устойчив произход. Устойчивото снабдяване също е наш приоритет за нашите опаковки. През 2022 г. 98,5% от хартията и картона, използвани за нашите продуктови листовки и сгъваеми кутии, са направени от материал със сертификат за устойчиво управлявани гори като FSC®.


Как Garnier става по-зелен?

99% от нашите нови продукти имат подобрен социален или екологичен отпечатък.
Постигнахме 82% по-малко емисии на CO2* в нашите индустриални обекти, като същевременно произвеждаме 95% повече продукти от 2005 г. насам. Всеки ден набавяме все повече и повече от нашите естествени съставки по устойчив начин, пускайки на пазара формули с естествен произход във всички наши продуктови категории. През 2022 г. подобрихме показателите за устойчивост на нашите фабрики и намалихме използването на новопроизведена пластмаса в опаковките.
*ОБХВАТ 1 & 2 - ПАЗАРНО БАЗИРАН ЗА МАРКАТА GARNIER


Какво представляват зелените науки?

Зелените науки обхващат всички научни знания, включително трансформирането на естествени суровини във високоефективни естествени съставки чрез процеси като екстракция или ферментация, по устойчив начин, който зачита околната среда. Garnier използва най-новите познания в областта на науките за живота, за да отприщи силата на природата в нашите високоефективни, устойчиви продукти. Сега използваме витамин Cg и хиалуронова киселина на Green Sciences.


Какво е зелено отглеждане?

Земеделски практики, които насърчават производството на естествени суровини по начин, който запазва екосистемите и намалява въздействието върху околната среда. Това може да означава използване на по-малко вода, производство на по-малко въглеродни емисии и намаляване на отпадъците.


Как да сме отговорни към красотата?

Garnier беше пионер в движението за прозрачност, разкривайки произхода на нашите съставки от 2017 г. През юни 2020 г. стартирахме етикетиране на продуктите за екологично и социално въздействие, за да помогнем на потребителите да направят по-устойчив избор на потребление.
Ние набавяме повече от нашите естествени съставки по устойчив начин всеки ден, с формули с естествен произход във всички наши продуктови категории, включително новата ни органична гама. Подобрихме устойчивостта на нашите фабрики и намалихме използването на нова пластмаса в опаковките, като същевременно увеличихме рециклируемото съдържание.
Нашата стратегия за зелена красота ще ни позволи да постигнем допълнителен напредък, като възприемем цялостен подход към красотата. Това включва ангажименти за подобряване на въздействието на нашите продукти през целия им жизнен цикъл, помагайки за запазване на природните ресурси, овладяване на чиста енергия и предотвратяване на отпадъците.


Какво означава „еко-разработена формула“?

С оценки на жизнения цикъл нашите лаборатории измерват въздействието на нашите продукти върху околната среда в продължение на много години. Ние се съсредоточаваме върху подобряване на биоразградимостта на нашите формули, намаляване на водния отпечатък и намаляване на въздействието на нашите продукти върху водната среда.

Повече опаковки от рециклирани материали и рециклируеми опаковки

През 2022 г. бяха спестени 15 800 тона новопроизведена пластмаса благодарение на използването на рециклирана пластмаса в бутилки като бутилката Europe Micellar <400 ml, бутилките Europe Fructis Shampoo и Conditioner, всички направени от 100% рециклирана пластмаса. 83% от нашата PET пластмаса идва от рециклирани материали. До 2030 г. Garnier има за цел всички опаковки да бъдат направени от 100% рециклирана пластмаса, спестявайки 40 000 тона новопроизведена пластмаса.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какви пластмаси могат да бъдат рециклирани?

Повечето пластмаси, които Garnier използва в нашите опаковки днес, са PET (полиетилен терефталат), PP (полипропилен) и PE (полиетилен). Тези материали могат да бъдат рециклирани и повторно използвани няколко пъти и са най-рециклираните пластмасови 
материали в света.
PCR (рециклирана след потребление) пластмаса се рециклира от пластмасови отпадъци, получени от потребителски продукти. Garnier се ангажира да използва 100% PCR пластмаси или пластмаси от биологични източници до 2030 г. Garnier вярва, че е наша отговорност да повишим осведомеността за това какви части от нашите продукти могат да бъдат рециклирани. Ние разработваме видеоклипове и уроци за различни видове пластмаса и различни процеси за рециклиране. 


Как Garnier намалява пластмасата?

Нашата бъдеща стратегия за постигане на екологично проектирани опаковки е базирана на 4 стълба: използване на рециклирани материали, редизайн и иновации, повторна употреба и рециклиране. 

 • Иновации 
  Някои от нашите иновации за намаляване на пластмасата,с които най-много се гордеем, включват шампоан Ultra Doux Solid, най-доброто решение за „нулева пластмаса“, което беше пуснато на пазара през 2020 г. и има опаковка, изработена от 100% FSC-сертифициран картон. През 2022 г. цялата гама Ultra Doux беше преопакована: разработихме нови бутилки за многократно пълнене, които са по-леки, но по-стабилни и имат подвижна капачка и по-широко гърло. Освен това създадохме торбички за повторно пълнене за нашите емблематични смеси, които използват 73% по-малко пластмаса от бутилките. През 2022 г. обновихме и мицеларната почистваща вода с бутилки, направени от 100% рециклирана пластмаса* в Европа, спестявайки 2218 тона новопроизведена пластмаса годишно**. Ще продължим да използваме устойчиви и иновативни технологии, като пуснем на пазара първата бутилка с мицеларна почистваща вода All-In-1 на марката, която е направена от 100% рециклирана PET пластмаса* от нерециклируеми преди това пластмасови отпадъци***. 

 • Съществуващи продукти
  Нашата цел е да олекотим  използваната в опаковките пластмаса и да я заменим с рециклируема или рециклирана пластмаса, вместо да използваме новопроизведена пластмаса. За целта се нуждаем от голям, за предпочитане местен, източник за рециклирана пластмаса след употреба и други устойчиви материали. Работейки в тясно партньорство с нашите доставчици на опаковки и производители на пластмаси, разработваме стабилни източници на доставки за PCR, като се стремим да достигнем 100% до 2030 г.

 • Изплащане
  През 2022 г. нашата употреба на рециклирана пластмаса спести 15 800 тона новопроизведена пластмаса. До 2030 г. всички наши продукти ще бъдат произведени без използване на новопроизведена пластмаса и всички наши опаковки ще могат да се рециклират, използват повторно или компостират, спестявайки 40 000 тона новопроизведена пластмаса годишно. 

 • Общност
  Партнираме си с неправителствената организация Plastics for Change и ще рециклираме тонове пластмаса и ще осигурим на събирачите на отпадъци стабилен доход и достъп до социални услуги в Индия. Първият ни център за събиране на пластмаса отвори врати през 2022 г. в Ченай, Индия. Ние също смятаме, че е наша отговорност да насърчаваме потребителите ни да рециклират. По този начин ще намалим изхвърлянето на пластмаса в околната среда.
  *100% в Европа от октомври 2022 г. за бутилка от 400 мл и по-малко; с изключение на капачка, оцветители и добавки
  **Въз основа на производствените количества през 2022 г.
  ***Счита се за изгубен ресурс, тъй като не е взет предвид от съществуващите потоци за рециклиране  

Как се рециклира пластмаса?

Рециклируемата пластмаса се събира, почиства и сортира по вид. След това се раздробява, измива, разтопява и преформува в пелети или гранулат. Тази гранулирана пластмаса се използва за направата на нови опаковки.
Garnier разработи нова 100% рециклирана и рециклируема PET пластмасова бутилка, за да побере своята бестселърна мицеларна вода, използвайки революционната технология на Loop Industries за безкрайно рециклиране. 


Как се използва повторно опаковка?

Garnier се ангажира да популяризира системи за многократна употреба или за многократно пълнене, като пилотира нови партньорства и модели. Разгледайте нашата екоопаковка за презареждане Ultra Doux. 


Какво е необработена пластмаса?

Необработената пластмаса е новопроизведена пластмаса, която никога не е била използвана в продукт или обработвана преди. Заводите за рециклиране приемат пластмаса, изхвърлена от потребителите, и я използват като своя суровина. Garnier има за цел да спести 40 000 тона новопроизведена пластмаса годишно. Ние преоткриваме нашите опаковки така, че да могат да се използват многократно, рециклират или компостират до 2030 г. Дотогава всички наши продукти ще бъдат произведени без използване на новопроизведена пластмаса, като вместо нея ще се използват 100% рециклирани след потребление (PCR) пластмаси или пластмаси от биологичен произход. 


Как Garnier намалява теглото на опаковките си?

Garnier се ангажира да намали теглото и размера на опаковките чрез редизайн на капачките и пластмасовите бутилки, намаляване на размера на сашетата и премахване на сашетните обвивки. Ние също правим иновации към нови опаковки без пластмаса и търсим нови алтернативи, които да заменят форматите за еднократна употреба.
Чрез олекотяването на нашите пластмасови опаковки спестихме 15 813 тона новопроизведена пластмаса през 2022 г. Ще продължим да олекотяваме нашите пластмасови опаковки, достигайки 40 000 тона спестена пластмаса през 2030 г.

Повече възобновяеми енергийни източници

През последните 17 години намалихме потреблението на вода в нашите индустриални съоръжения с 55% и емисиите на CO2 с 82%. До 2025 г. нашите индустриални съоръжения ще използват 100% възобновяема енергия

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как да намалим емисиите на CO2?

Всички наши заводи непрекъснато работят за намаляване на въглеродните емисии чрез повишаване на енергийната ефективност чрез по-добър дизайн на сгради и изолация, както и използване на енергийно ефективни технологии за промишлени процеси и накрая чрез снабдяване с повече възобновяема енергия на местно ниво.
Тези видове усилия доведоха до намаляване на нашия въглероден отпечатък с 82% от 2005-2022 г. Нашата цел обаче е всички наши индустриални съоръжения да използват 100% възобновяема енергия до 2025 г. Ще постигнем това, като използваме технологии, които са най-подходящи за всяко съоръжение: биометанизация, слънчеви панели, биомаса, вятърна енергия и др.


Как да намалим консумацията на енергия?

В нашите производствени мощности и разпределителни центрове ще продължим да оптимизираме използването на енергия, като целта ни е да използваме 100% възобновяема енергия до 2025 г. 


Какво е устойчива фабрика?

Устойчива фабрика е тази, която намалява енергийните си нужди чрез прилагане на подходи за енергийна осведоменост, както и за подобряване на енергийната ефективност на своите съоръжения (сгради, оборудване, промишлени процеси и т.н.) и използва местна възобновяема енергия.  


Как да намалим консумацията на вода?

Garnier преосмисля използването на вода в своите съоръжения, за да намали значително потреблението на промишлена вода. Вече имаме три waterloop фабрики, където 100% от използваната промишлена вода (за почистване и охлаждане, например) е повторно пречистена, рециклирана или повторно използвана вода. Вече не се нуждаем от прясна вода за тези процеси.
Чрез третиране и повторно използване на висококачествена вода във вътрешен контур, ние сме в състояние да намалим потреблението на вода и въздействието на фабриката върху околната среда. Нашите три waterloop фабрики повишиха ефективността на управлението на водата и вдъхновиха други фабрики по света. Ние се стремим да имаме 100% waterloop фабрики до 2030 г. 


Как Garnier намалява тяхното въглеродно въздействие?

Като част от нашите постоянни усилия за намаляване на въздействието на нашите продукти върху околната среда, ние ще подкрепим всички индустриални съоръжения на Garnier в използването на 100% възобновяема енергия през следващите години. 

Допълнителни действия в борбата със замърсяването с пластмаса

От 2019 г. Garnier обединява усилията си с Ocean Conservancy в борбата със замърсяването с пластмаса. През последните няколко години марката мобилизира хиляди служители по целия свят в Международните дни за почистване на крайбрежията като част от нашите усилия за справяне със замърсяването с пластмаса. За да засилим нашия ангажимент, от 2020 г. в партньорство с Plastics for Change помагаме на общността от събирачите на отпадъци в Индия , като плащаме справедливо обезщетение за събраната пластмаса, подобряваме условията на работа и насърчаваме рециклирането.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какви действия ще предприеме Garnier, за да помогне за опазването на океана?

За да окажем положително въздействие извън индустрията за красота, ние изградихме партньорство с Ocean Conservancy - неправителствена организация, която работи за обръщане на вълната на океанската пластмаса повече от 30 години. Заедно ще повишим осведомеността за значението на почистването на океаните и плажовете и ще насърчим нашите служители и потребители да участват в годишното Международно почистване на крайбрежието на Ocean Conservancy, най-голямото еднодневно доброволческо усилие в света за борба с океанската пластмаса. Garnier прави крачка напред, за да защити океаните, като открива в Индия първия си център за събиране на пластмасови отпадъци, свързани с океана. Надяваме се да окажем голямо влияние не само върху околната среда, но и върху местната общност. Целта ни е да съберем 2000 тона свързана с океана пластмаса през първата година с помощта на 50 души, работещи на място, и 300 събирачи на отпадъци от местната общност. 


Какво е замърсяване с пластмаса?

Замърсяването с пластмаса се превърна в належащо предизвикателство през последните няколко десетилетия. Днес общо повече от 350 милиона тона пластмасови продукти се произвеждат годишно, а само 20% от пластмасовите отпадъци се рециклират в световен мащаб. Останалите се превръщат в отпадъци, замърсяващи околната среда. Днес над 75% от цялата произведена пластмаса в света е станала отпадък. Замърсяването с пластмаса вреди на дивата природа и естествените екосистеми и допринася за изменението на климата. 


Колко пластмаса има в океана?

Всяка година в океана попадат до 12,7 милиона тона пластмаса. Учените прогнозират, че до 2050 г. количеството пластмаса ще надхвърли количеството риба в океаните. Всяка минута светът като цяло изхвърля в океана товар, еквивалентен на товара на 1 камион за боклук, пълен с пластмаса. (Източник: Програма на ООН за околната среда https://environmentlive.unep.org/marinepollution). 


Как пластмасата попада в океана?

Замърсяването с пластмаса в нашите океани до голяма степен се причинява, когато хората нямат възможност да изхвърлят отпадъците си отговорно. Вместо това техните пластмасови отпадъци често попадат в местни реки и накрая се вливат в океана. Основата на проблема е, че по-голямата част от замърсяването с пластмаса в момента се дължи на бизнес модели, подкрепящи опаковки за еднократна употреба; лошо управление на отпадъците, изхвърляне на пластмаса в околната среда; и на веригите за доставки, които в момента осигуряват пет пъти повече новопроизведена пластмаса от рециклирана пластмаса. 


Какви са ефектите от пластмасата в океана?

Повече от 800 вида морски животни са засегнати от замърсяването с пластмаса чрез поглъщане, заплитане или химическо замърсяване. Това е причината за смъртта на милиони морски птици и морски бозайници, някои морски видове са на ръба на изчезване поради замърсяването на океана с пластмаса. Консумацията на пластмаса от морски същества причинява здравословни проблеми, които се разпространяват нагоре по хранителната верига до по-големите морски животни и накрая до хората, които ги използват за храна. Пластмасата в моретата също замърсява океанските води, понижавайки нивата на кислород и засягайки оцеляването на морските животни, включително китове, делфини и пингвини. Птиците и сухоземните животни се  задушват  по затрупаните от пластмаса плажове. Тя представлява заплаха за функционирането на морските екосистеми, а плаващите в океана микропластмасови частици са токсични за всички живи същества.


Защо решихте да си партнирате с Plastics For Change?

В Garnier вярваме, че сме длъжни да създаваме възможности на хората по целия свят. От 2008 г. Garnier се ангажира с програмите за солидарно снабдяване със суровини и ние се стремим да продължим да доставяме повече съставки и материали, които оказват положително социално въздействие. Надяваме се да създадем възможност на 1000 общности до 2025 г.
Над 3 милиарда души по света живеят без достъп до организирано събиране на отпадъци. Това е почти половината от населението на планетата. Някои от най-непривилегированите хора в света събират тези отпадъци в опитат да си осигурят поминък. Събирачите на отпадъци, много от които жени, често живеят под прага на бедността и работят в ужасяващи условия. Чрез Plastics For Change Garnier подкрепя холистичното развитие на общностите за събиране на отпадъци в Индия. Plastics For Change подкрепя образованието за деца, здравеопазването, храненето, финансовата грамотност и овластяването на момичетата и жените – основните опори на една здрава и щастлива общност. 


Какво представлява свързаната с океана пластмаса?

Свързаната с океана пластмаса се дефинира като изоставени пластмасови отпадъци, които са изхвърлени в рамките на 50 км от брега и които в крайна сметка ще попаднат в океана под въздействието на ветрове, валежи, придошли реки или приливи.


Защо откривате събирателен център в Ченай?

Андрю Алмак, основател на Plastics For Change, има дългогодишен опит в Южна Азия. Заедно с неговия екип те определиха Ченай като ключова област за работа, поради което решихме да открием първия си център за събиране там. Ченай се намира на югоизточния бряг на Индия, където голямо количество пластмаса попада в океана и водните пътища. Благодарение на помощта на 300 събирачи на отпадъци се надяваме да съберем повече от 2000 тона пластмаса през първата година. 


Какви инициативи предприема Garnier за справяне със замърсяването с пластмаса в световен мащаб?

Garnier се ангажира с иновативна политика за оптимизиране на опаковките за насърчаване на кръговата икономика. Ние също гледаме отвъд нашите собствени продукти, за да се борим със замърсяването с пластмаса, включително чрез събиране на пластмасови отпадъци. Нашата програма Plastic Stewardship има четири ключови области на фокус и е изцяло научно базирана.
1. Намаляваме пластмасовите опаковки, когато е възможно:
- Правим иновации, за да разработим опаковки без пластмаса
- Ангажираме се да олекотим нашите пластмасови опаковки
2. Постепенно премахваме новопроизвдените пластмаси
- През 2021 г. 31% от годишното ни потребление на пластмаса е с използване на рециклирана пластмаса
3. Изграждаме и поддържаме кръгови модели, за да затворим цикъла на пластмасите
- Ангажираме се със 100% рециклируеми, повторно зареждащи се или компостируеми опаковки до 2025 г.
- Ангажираме се да помагаме на потребителите да рециклират ефективно опаковките. Разбираме как се генерират пластмасови отпадъци и оценяваме отпадъците на нашите местни пазари
4. Активно се борим с пластмасовите отпадъци
- Подкрепяме събирането на пластмаса от околната среда ръка под ръка с Ocean Conservancy и Plastics For Change.

Доклад за напредъка в устойчивостта за 2022 г.

За да научите повече за нашите действия, публикувахме четвъртия ни доклад за устойчивост, за да ви предоставим прозрачна информация за нашите бизнес практики.