АНГАЖИМЕНТ ЗА ПО-ЗЕЛЕНА КРАСОТА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ НАС

Като водеща марка в областта на естествената красота ние имаме възможността да помогнем в създаването на положително въздействие, водейки по пътя към устойчива красота, достъпна за всички.

VIDEO
НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ
ЗА УСТОЙЧИВОСТ В 5 СТЪПКИ
465 328 1

Повече солидарно снабдяване

Ние оказваме подкрепа на 670 общности като част от нашите програми за снабдяване със съставки.
До 2025 г. те ще включват 800 общности.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

По-зелени и по-натурални формули

През 2019 г. нашите нови шампоани и формули за грижа за косата достигнаха средно 91% биоразградимост*.
До 2025 г. ще създадем нови високоефективни и щадящи формули за вашата коса и кожа,
изработени с помощта на Green Sciences, като например биотехнологии.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

465 328 2
465 328 3

Повече рециклирани и рециклируеми материали

През 2019 г. благодарение на употребата на рециклирана пластмаса спестихме 3670 тона необработена пластмаса. До края на 2020 г. всички флакони на Fructis ще бъдат направени от 100% рециклирана пластмаса в Европа и Съединените щати.
До 2025 г. всички наши опаковки на продукти ще бъдат направени от 100% рециклирана пластмаса и ще бъдат 100% рециклируеми, подходящи за многократно пълнене или използване.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Повече възобновяема енергия

Считано 2005 г. нашите фабрики за производство и центрове за дистрибуция санамалили консумацията на вода с 45% и емисиите на CO2 с 72%.
До 2025 г. 100% от индустриалните ни обекти
ще бъдат въглеродно неутрални.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

465 328 4
465 328 5

Повече действия за борба със замърсяването с пластмаса

Присъединихме се към Ocean Conservancy, за да се борим с със замърсяването от пластмаса, като мобилизирахме
373 служителя за Международния ден за почистване на крайбрежията (International Coastal Cleanup Day).

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Доклад за напредък в устойчивото развитие за 2022 г.

За да научите повече за нашите действия, съставихме нашия първи доклад за устойчивост, за да ви предоставим прозрачна информация за нашите практики.

ZAŠTO OCEAN CONSERVANCY?

 
465 328 7

Работа за опазване на океана

От 1986 г. насам организацията с нестопанска цел и нейните доброволци са събрали повече от 136 000 тона боклук чрез своите международни почиствания на крайбрежията, намалявайки замърсяването на плажове и водни пътища по целия свят.

Успяхме!

На 21 септември 2019 г. екипи на Garnier по целия свят гордо се присъединиха към Ocean Conservancy за Международния ден за почистване на крайбрежията, за да се борят с пластмасата в океана. С общи усилия бяха почистени 6 тона отпадъци от плажове и водни пътища по цялото земно кълбо.

ПОСЕТЕТЕ OCEAN CONSERVANCY

465 328 9
465 328 8

Plastics For Change

Тази година обединихме усилията си с Plastics For Change, за да подкрепим цялостното развитие на общностите за събиране на отпадъци в Индия и за да предотвратим попадането на пластмаса в океана.

ПОСЕТЕТЕ PLASTICS FOR CHANGE

Повече солидарно снабдяване

През 2019 г. нашите действия овластиха 670 общности по света. До 2025 г. 800 общности ще бъдат част от нашите програми за солидарност.

Как Garnier помага на земеделските стопани?

Програмата за солидарно снабдяване дава на хора, които обикновено са изключени от трудовия пазар, достъп до работа и постоянен доход. Ние сме ангажирани да прилагаме практики на справедлива търговия по цялата верига на доставки, като се стремим да подкрепим и овластим земеделските производители и работници, за да им помогнем да подобрят своите приходи и поминък. Също така осигуряваме обучение за подобряване на уменията им в селското стопанство и им предоставяме най-новите знания относно биологичното земеделие.


Как Garnier помага на местната икономика?

Ние улесняваме достъпа до здравни услуги или механизми за защита на благосъстоянието на много от нашите дребни земеделски стопани. През 2019 г. нашата програма за солидарно снабдяване позволи на 670 общности, които изпитват социални и финансови затруднения, да получат достъп до или да останат на работа и да изкарват справедливи доходи. Също така си партнираме с неправителствени организации, за да овластим общности по целия свят чрез социално отговорни или „солидарни програми за снабдяване.

По-зелени науки и формули

През 2019 г. нашите нови шампоани и формули за грижа за косата достигнаха средно 91% биоразградимост.*
До 2025 г. ще създадем нови високоефективни и щадящи формули за вашата коса и кожа, изработени на базата на Green Sciences, като например биотехнологии.
*Съгласно OECD 301 или еквивалентни тестове.

Какво означава устойчиво снабдяване?

Когато Garnier избира доставчиците си, вземаме под внимание фактори, като етични въпроси, въздействие върху околната среда и социални фактори. Искаме нашите съставки да бъдат произвеждани и събирани по отговорен и устойчив начин. Това включва земеделските стопани, обработваемата земя, селскостопанските практики, местните общности и много други аспекти на процеса по снабдяване.


Защо устойчивото снабдяване е важно?

Garnier смята, че устойчивото снабдяване е важно, защото нашата цел е да се уверим, че възобновяемите материали ще бъдат обилно възстановени, подобрявайки биологичното разнообразие и намалявайки въздействието върху изменението на климата.


Как можем да защитим биоразнообразието?

С помощта на програми като нашата Respectful Bee Welfare Program Garnier устойчиво се снабдява с всички свои съставки, получавани от пчели, чрез мрежа от отговорни пчелари и доставчици. Друг пример е нашата програма за солидарно снабдяване в сътрудничество с PRONATURA, която помага на 23 мексикански семейства да усвоят практики на биоземеделието, включително инициативи за опазване на биоразнообразието в защитените територии около техните ферми.


Каква е стратегията на Garnier за устойчиво снабдяване?

Целта ни е до 2022 г. 100% от нашите възобновяеми съставки да бъдат снабдявани устойчиво. Ние сме изцяло ангажирани да опазваме биологичното разнообразие и планетата, като използваме зелената наука, за да предложим на нашите потребители същите високи показатели, като същевременно гарантираме, че всеки продукт на Garnier е по-устойчив. Днес повече от половината съставки в продуктите на Garnier са от възобновяеми източници, като се стремим до 2025 г. 100% от възобновяемите ни съставки да бъдат устойчиво снабдявани.

Устойчивото снабдяване е също приоритет що се отнася да нашите опаковки. През 2019 г. 100% от картонените ни опаковки и хартиените инструкции за използване на продукти имат сертификат за произход от устойчиво управлявани гори.

Как Garnier става по-зелен?

Разработили сме нови формули с 98% естествен произход и продукти за грижа за кожата със сертификат Ecocert и продължаваме да намаляваме отпечатъка на нашите продукти върху околната среда. Намалили сме значително консумацията на CO2 и вода в нашите индустриални обекти.

Ежедневно се снабдяваме с все повече и повече от нашите съставки по устойчив път, пускайки на пазара формули с натурален произход във всички наши продуктови категории. През 2019 г. представихме нова органична линия. Подобрили сме производителност на нашите фабрики по отношение на устойчивостта и сме намалили употребата на първична пластмаса в опаковките, като в същото време увеличаваме употребата на рециклируеми материали.


Какво са Зелените науки?

Зелената наука обхваща всички научни познания, включително трансформирането на естествени суровини в високоефективни естествени съставки чрез процеси като екстракция или ферментация, по устойчив начин, който щади околната среда. Garnier използва най-новите познания в областта на науките за живота, за да разгърне силата на природата в своите високоефективни, устойчиви продукти.


Какво е зелена култивация?

Селскостопански практики, които насърчават производството на естествени сурови материали по начин, който опазва екосистемите и намалява въздействието върху околната среда. Това може да означава използване на по-малко вода, отделяне на по-малко въглеродни емисии и намаляване на отпадъците.


Как да бъдем красиви по отговорен начин?

Garnier беше пионер в движението за прозрачност, разкривайки произхода на своите съставки от 2017 г. насам. През 2020 г. пробиваме нови позиции, като споделяме екологичното и социалното въздействие на нашите продукти чрез амбициозно ново екологично етикетиране.

С всеки изминат ден се сдобиваме устойчиво с все повече от нашите естествени съставки, като имаме формули с естествен произход във всички наши продуктови категории, включително новата ни органична линия. Подобрили сме производителност на нашите фабрики по отношение на устойчивата и сме намалили употребата на необработена пластмаса в опаковките, като в същото време увеличаваме употребата на рециклирани материали.

Чрез нашата стратегия Green Beauty ще продължим да напредваме, възприемайки цялостен подход към красотата. Това включва ангажименти за подобряване на въздействието на нашите продукти през целия им жизнен цикъл, помагайки за опазването на природните ресурси, използване на чиста енергия и предотвратяване на отпадъците.


Какво означава екологично създадена формула?

С помощта на оценките на жизнения цикъл в продължение на много години нашите лаборатории измерват въздействието на продуктите ни върху околната среда. Ние се фокусираме върху подобряване на биоразградимостта на нашите формули, намаляване на водния отпечатък и намаляване на въздействието на продуктите ни върху водната среда.

Повече рециклирани и рециклируеми материали

В края на 2020 г. всички бутилки Fructis ще бъдат направени от рециклирана пластмаса, а Garnier ще спести 7000 тона необработена пластмаса, като намали теглото на опаковките.
Целта на Garnier е до 2025 г. всички опаковки да бъдат направени от 100% рециклирана пластмаса, спестявайки 37 000 тона необработена пластмаса.
Пускаме на пазара първото поколение съдържащи картон туби за нашите био продукти за грижа за кожата и първите солидни шампоани с опаковка с нулево съдържание на пластмаса.

Кои пластмаси могат да се рециклират?

Повечето пластмаси, които Garnier използва в нашите опаковки днес, са PET (полиетилентерефталат), PP (полипропилен) и PE (полиетилен). Тези материали могат да бъдат рециклирани и многократно използвани и са най-често рециклираните пластмасови материали в света.
PCR (Post-Consumer Recycled) пластмасите се рециклират от пластмасови отпадъци, получени от потребителски продукти. Garnier се ангажира до 2025 г. да използва 100% PCR пластмаса или пластмаса от биологични източници. Garnier вярва, че е наша отговорност да повишим информираността за това кои части от нашите продукти могат да бъдат рециклирани. Разработваме видеоклипове и уроци относно различните видове пластмаси и потоци за рециклиране на отпадъци.


Как Garnier намалява употребата на пластмаса?

Базирахме стратегията си за постигане на екологично проектирани опаковки на 4 опорни точки: използване на рециклирани материали, препроектиране и иновации, повторна употреба и рециклиране.

 • Иновации
  Някои от нашите иновации за намаляване на пластмасата, за които сме най-развълнувани, стартират през 2020 г. Солидният шампоан UltraDoux, най-доброто решение за „нулева пластмаса, има опаковка от 100% FSC сертифициран картон. Екологичната опаковка на Ultra-Doux намалява количеството пластмаса, употребявано в нашите шампоани с 80%. А хидратантът Bio Hemp Moisturizer на Garnier се предлага в туба, изработена от картон.

 • Настоящи продукти
  Нашата цел е да понижим съдържанието на пластмаса в опаковките и да я заменим с рециклируема или рециклирана пластмаса, вместо да използваме необработена пластмаса. За целта ни е необходим голям, за предпочитане местен, източник за рециклирана пластмаса, получена от потребителски продукти (PCR) и други устойчиви материали. Работейки в тясно партньорство с нашите доставчици на опаковки и производители на пластмаса, ние разработваме стабилни източници на доставки за PCR пластмаса, като се стремим да достигнем 100% до 2025 г.

 • Възвръщаемост
  През 2019 г. благодарение на употребата на рециклирана пластмаса спестихме 3670 тона необработена пластмаса. До края на 2020 г. всички флакони на Fructis ще бъдат направени от 100% рециклирана пластмаса в Европа и Съединените щати. Използването на рециклирана пластмаса ще спести общо 7000 тона необработена пластмаса през 2020 г. До 2025 г. всички наши продукти ще бъдат произведени без съдържание на необработена пластмаса и всички опаковки ще бъдат рециклируеми, подходящи за многократно използване или компостируеми, спестявайки 37 000 тона необработена пластмаса годишно.

 • Общност
  Партнираме си с неправителствената организация Plastics for Change, като ще рециклираме тонове пластмаса и ще осигурим на събирачите на отпадъци в Индия стабилен доход и достъп до социални услуги. Също така смятаме, че е наша отговорност да насърчаваме потребителите ни да рециклират. По този начин ще намалим попадането на пластмаса в околната среда.

Как рециклираме пластмаса?

Рециклируемата пластмаса се събира, почиства и сортира по вид пластмаса. След това се раздробява, измива, разтопява и преобразува в пелети или гранули. Тази гранулирана пластмаса се използва за направата на нови опаковки.

L'Oréal Group създаде консорциум с CARBIOS за разработване на биотехнологии в рециклирането.* Garnier ще използва резултата от този процес при проектирането на нови опаковки, насърчавайки по този начин кръговата икономика.

*CARBIOS е разработил процес на ензимно биорециклиране на пластмаси, който разгражда полимерите до основните компоненти (мономери), първоначално използвани за създаването им. След като бъдат отделени и пречистени, мономерите могат да бъдат използвани отново за създаване на пластмаса със сходни на необработената пластмаса характеристики, без да губят никаква стойност чрез процеса на рециклиране.


Как да се използват повторно опаковките?

Garnier се ангажира да популяризира системи за многократно пълнене или използване, стартирайки нови партньорства и модели. Партнирахме си с LoopTM (във Франция) за изграждането на иновативни кръгови платформи за пазаруване, които заместват опаковките за еднократна употреба с пластмасови опаковки за дългосрочна, многократна употреба.


Какво е необработена пластмаса?

VНеобработената пластмаса е новопроизведена пластмаса, която не е била използвана в продукт или обработена преди това. Рециклиращите инсталации вземат изхвърлена от потребителите необработена пластмаса и я използват като своя суровина.

Garnier има за цел да спестява 37 000 тона необработена пластмаса годишно. Ние претворяваме опаковките си, така че да могат да бъдат използвани повторно, да бъдат рециклируеми или компостируеми до 2025 г. Дотогава всички наши продукти ще бъдат с нулево съдържание на необработена пластмаса, като вместо това ще се използват 100% рециклирани (PCR) пластмаси или пластмаси с биологичен произход.


Как Garnier намалява теглото на опаковките си?

Garnier се ангажира да намали теглото и размера на опаковките чрез препроектиране на капачки и пластмасови флакони, намаляване на размера на пакетчетата и премахване на вътрешния слой на пакетчетата. Също така се стремим към въвеждането на нови опаковки без пластмаса и търсим нови алтернативи за замяна на опаковките за еднократна употреба.
С олекотяването на пластмасовите ни опаковки през 2019 г. спестихме над 592 тона необработена пластмаса. Ще продължим да олекотяваме нашите пластмасови опаковки с цел да достигнем 858 тона спестена пластмаса през 2020 г.

Повече възобновяема енергия

През последните 15 години намалихме потреблението на вода в нашите индустриални обекти с 45%, а емисиите на CO2 - със 72%.

До 2025 г. 100% от индустриалните ни обекти ще бъдат въглеродно неутрални, използвайки само възобновяеми източници на енергия.

Как да намалим емисиите на CO2?

Всички наши фабрики непрекъснато работят за намаляване на въглеродните емисии чрез увеличаване на енергийната ефективност посредством по-добър дизайн на сградата и изолация, както и чрез използване на енергийно ефективни технологии за промишлени процеси и също чрез сдобиване с повече възобновяеми източници на енергия на местно ниво.

Подобни усилия доведоха до намаляване на въглеродния отпечатък със 72% в периода 2005-2019 г. Нашата цел обаче е до 2025 г. всички наши индустриални обекти да станат въглеродно неутрални. Ще направим това чрез използване на технологии, които са най-подходящи за всеки един обект: биометанизация, слънчеви панели, биомаса, вятърна енергия и т.н.


Как да намалим консумацията на енергия?

Ще продължим да оптимизираме използването на енергията в производствените ни обекти и дистрибуторски центрове с цел до 2025 г. да използваме 100% възобновяема енергия.


Какво е устойчива фабрика?

Устойчивата фабрика е тази, която използва възобновяеми източници на енергия и има въглеродна неутралност.


Как да намалим консумация на вода?

Garnier преосмисля използването на вода в своите обекти, за да намали значително потреблението на вода в промишлеността. Вече имаме три waterloop фабрики, където 100% от употребяваната вода (за почистване и охлаждане например) се преработва, рециклира или използва повторно. Вече не се нуждаем от прясна вода за тези процеси.

Чрез обработка и повторно използване на висококачествена вода под формата на вътрешен кръговрат ние сме в състояние да намалим консумацията на вода и въздействието на фабриката върху околната среда. Нашите три waterloop фабрики спестиха над 8 милиона литра вода през 2019 г. в сравнение с 2018 г. и вдъхновиха много други фабрики по целия свят.


Как Garnier намалява въглеродния си отпечатък?

Като част от нашите постоянни усилия за намаляване на въздействието на нашите продукти върху околната среда, ние ще подпомагаме всички индустриални обекти на Garnier да станат въглеродно неутрални и също така ще използваме 100% възобновяема енергия през следващите пет години.

Повече действия за борба със замърсяването с пластмаса

През 2019 г. Garnier обедини усилията си с Ocean Conservancy за борба срещу замърсяването с пластмаса. На 21 септември мобилизирахме 355 служители по целия свят за Международния ден за почистване на крайбрежията. На 19 септември 2020 г. ще се присъединим към Ocean Conservancy в най-голямата в света еднодневна инициатива на доброволни начала за борба със замърсяването с пластмаса.

Какви действия ще предприеме Garnier за защита на океана?

За да окажем положително въздействие отвъд индустрията за красота, ние формирахме партньорство с Ocean Conservancy, неправителствена организация, която работи за намаляване на пластмасата в океана в продължение на повече от 30 години. Заедно ще повишим осведомеността относно важността на почистването на океаните и плажовете и ще насърчим нашите служители и потребители да участват в ежегодното международно почистване на крайбрежията на Ocean Conservancy - най-голямата еднодневна инициатива на доброволни начала за борба с пластмасата в океана.

Също така си партнираме с неправителствената организация Plastics for Change, за да помогнем на общността на събирачите на отпадъци в Индия да получават справедливо възнаграждение за изхвърлената пластмаса, да подобрим условията на работа и да насърчим рециклирането.


Какво представлява замърсяването с пластмаса?

През последните няколко десетилетия замърсяването с пластмаса се превърна в неотложен проблем. Днес повече от 350 милиона тона от всичката пластмаса, произведена годишно, и само 20% от пластмасовите отпадъци по света се рециклират. Останалото се превръща в боклук, замърсяващ околната среда. Днес над 75% от цялата пластмаса, произведена в света, е станала отпадък. Замърсяването с пластмаса вреди на дивата природа и природните екосистеми и допринася за изменението на климата.


Колко пластмаса има в океана?

Всяка година в океана попадат до 12,7 милиона тона пластмаса. Учените прогнозират, че до 2050 г. пластмасата ще бъде повече от рибите в океана. Всяка минута светът изхвърля в океана еквивалента на 1 камион за боклук, пълен с пластмаса. (Източник : Програма на ООН за околната среда https://environmentlive.unep.org/marinepollution).


Как пластмасата попада в океана?

Замърсяването с пластмаса в нашите океани е до голяма степен причинено, когато хората нямат възможност да изхвърлят отпадъците си отговорно. Вместо това техните пластмасови отпадъци често навлизат в местните реки, като в крайна сметка се вливат в океана. В основата на проблема е факта, че в момента по-голямата част от пластмасовото замърсяване се дължи на бизнес модели, които използват опаковки за еднократна употреба; лошо управление на отпадъците, изпускащо пластмаса в околната среда; и верига на доставки, която произвежда пет пъти повече необработена пластмаса от рециклирана.


Какви са ефектите от попадането на пластмасата в океана?

Повече от 800 вида морски животни са засегнати от замърсяването с пластмаса чрез поглъщане, заплитане или химическо замърсяване. Това е причината за смъртта на милиони морски птици и морски бозайници, като някои морски видове са на ръба на изчезването поради замърсяване на океана с пластмаса. Поглъщането на пластмаса от морски същества причинява здравословни проблеми, които се разпространяват по хранителната верига до по-големите морски животни и накрая до хората, които ги консумират. Пластмасата в моретата също така замърсява океанските води, намалявайки нивата на кислород, което от своя страна засяга оцеляването на морските животни, включително китове, делфини и пингвини. Птиците и сухоземните животни се заклещват в хватката на пластмасите по плажовете. Това представлява заплаха за функционирането на морските екосистеми, а плаващите в океана пластмасови микрочастици са токсични за всички живи същества.

Запознайте се подробно с проблема, като изтеглите нашия Доклад за напредъка в устойчивото развитие за 2019 г.